HyperLink

Werkwijze

Bij een vertaling komt meer kijken dan het omzetten van woorden van de ene taal naar de andere. Bij vertalen draait het in de eerste plaats om communicatie. Uw boodschap moet ook in een andere taal helder zijn. Het spreekt daarom voor zich dat u hoge eisen stelt aan een vertaling.

Traject

Zodra u ons – eventueel op basis van een offerte – opdracht verleent, verwachten wij van u dat de te vertalen tekst wordt aangeleverd (per post of via e-mail). Over de levertijd, de wijze van aflevering en over de specifieke wensen van u als opdrachtgever worden duidelijke afspraken gemaakt. Wij zoeken bij de opdracht dan de juiste vertaler (moedertaalprincipe) die uw tekst uiteraard strikt vertrouwelijk zal behandelen. Om enig misverstand te voorkomen zullen wij, in geval zich bij het vertalen onduidelijkheden voordoen, contact opnemen met de opdrachtgever. Nadat het vertaalproces is afgerond, wordt de vertaling door een tweede vertaler aan een extra controle onderworpen. Als de laatste puntjes op de i gezet zijn, zal de vertaling op de afgesproken wijze aan u worden afgeleverd. Na afloop ontvangt u van ons per post een factuur voor het geleverde werk.

Terminologiebeheer

Bij opdrachten van vaste opdrachtgevers waarin bepaalde terminologie steeds terugkeert, maakt Justine Boers Vertalingen gebruik van terminologiebestanden die volledig up-to-date worden gehouden. Zo wordt gegarandeerd dat de termen consequent vertaald worden.

Tarieven

Het tarief is afhankelijk van een aantal factoren. De kosten worden bij het vertalen per woord berekend. De woordprijs zal worden bepaald door de talencombinatie (brontaal – doeltaal), het vakgebied, de levertermijn en de omvang van de te vertalen tekst. Zo zal er bijvoorbeeld voor spoedvertalingen of zeer specialistische vertalingen een toeslag in rekening gebracht worden. Ook voor beëdigde vertalingen geldt een verhoogd tarief.
Voor correctieopdrachten hanteren wij een uurtarief.
Voor opdrachtgevers die regelmatig opdrachten bij ons onderbrengen, is het mogelijk vaste tariefafspraken te maken.
Via contact kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen.